Vrhovno državno tožilstvo

Informacije javnega značaja

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja na državnih tožilstvih


Aleksander LENARD
višji pravosodni svetnik

Kontaktni podatki
Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 27

E pošta: aleks.lenard@dt-rs.si

 

Namestnici uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja


Vesna KERMAVT
višja pravosodna svetovalka III

Kontaktni podatki
Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 66

E pošta: vesna.kermavt@dt-rs.si


Petra ŠUBERNIK
višja pravosodna svetovalka III

Kontaktni podatki
Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 23

E pošta: petra.subernik@dt-rs.si

 

Katalog informacij javnega značaja