Vrhovno državno tožilstvo

Informacije javnega značaja

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja na državnih tožilstvih


Aleš BUTALA 
vrhovni državni tožilec svetnik

Gaja ŠTOVIČEJ 
svetnica v pravosodju I 

Aleksander LENARD 
višji pravosodni svetnik (PDI)

Petra ŠUBERNIK 
višja pravosodna svetovalka II (PDI) 

Janja POTISK 
višja pravosodna svetovalka II (PDI) 

Nina POTOČNIK 
višja pravosodna svetovalka III (PDI) 

Kontaktni podatki

Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 68

E pošta: dtrs@dt-rs.si

 

Katalog informacij javnega značaja