Vrhovno državno tožilstvo

Kontakt

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
Kontaktni podatki
Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 35

E pošta: dtrs@dt-rs.si