Vrhovno državno tožilstvo

Letni razpored dela

Letni razpored dela med drugim določa razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske enote, njihovo pravno področje dela ter vodenje oddelkov oziroma notranjih organizacijskih enot.

Letni razpored dela za leto 2018

Čistopis letnega razporeda dela

Sprememba letnega razporeda dela

Sprememba letnega razporeda dela

Spremembe letnega razporeda dela

Sprememba letnega razporeda dela

Sprememba letnega razporeda dela

Spremembe letnega razporeda dela

Letni razpored dela za leto 2017