Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Procura distrettuale dello stato Capodistria

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Ferrarska ulica 7

6000 Koper

Tel. št.:

05 611 62 60

Št. faksa:

05 611 62 81

E pošta:

vlozisce.koper@dt-rs.si

E pošta urada tožilstva:

odtkp@dt-rs.si

 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Vodja tožilstva

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka

Namestnica vodje okrožnega državnega tožilstva

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

 

Pritožbeni oddelek

Vodja oddelka

Slavko OŽBOLT
višji državni tožilec

SPLOŠNO-KAZENSKI oddelek

Vodja oddelka

mag. Anja ŠTROVS 
okrožna državna tožilka

GOSPODARSKO-KORUPCIJSKI oddelek

Vodja oddelka

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka

Janja HVALA
okrožna državna tožilka svetnica

Vesna MEDICA
okrožna državna tožilka

Slavko OŽBOLT
višji državni tožilec

Tamara PAHOR
višja državna tožilka

mag. Anja ŠTROVS
okrožna državna tožilka

Nataša VALENTIČ KUŠTRA
višja državna tožilka

Polona VEBERIČ
okrožna državna tožilka

Natali VOLČIČ IVANIČ
okrožna državna tožilka

Državni tožilci, dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS

Jože LEVAŠIČ
okrožni državni tožilec

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka, delno dodeljena

Zunanji oddelek Piran

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Zunanji oddelek v Piranu

Savudrijska ulica 9

6330 Piran

Tel. št.:

05 611 62 87

Št. faksa:

05 611 62 86

E pošta:

zopir@dt-rs.si

Vodja zunanjega oddelka

Mija PAPEŽ
okrožna državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

Zunanji oddelek Sežana

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Zunanji oddelek v Sežani

Kosovelova ulica 1

6210 Sežana

Tel. št.:

05 611 62 95

Št. faksa:

05 611 62 96

E pošta:

zosez@dt-rs.si

Vodja zunanjega oddelka

Albina ŠKAPIN POČKAR
okrožna državna tožilka

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

Zunanji oddelek Postojna

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Zunanji oddelek v Postojni

Jenkova ulica 3

6230 Postojna

Tel. št.:

05 611 62 90

Št. faksa:

05 611 62 94

E pošta:

zopos@dt-rs.si

Nedica MERLO
Vodja zunanjega oddelka

Nedica MERLO
okrožna državna tožilka svetnica

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

 

Procura distrettuale dello stato Capodistria

Okrožno državno tožilstvo v Kopru
Contatti
Procura distrettuale dello stato Capodistria

Via Ferrara 7

6000 Capodistria 

Numero telefonico:

05 611 62 60

Numero di fax:

05 611 62 81

Email 

vlozisce.koper@dt-rs.si

Email dell' ufficio generale della procura:

odtkp@dt-rs.si

 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Capo della procura 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Procuratore superiore dello stato

Sostituto capo della procura distrettuale dello stato

Tamara PAHOR
Procuratore superiore dello stato

Orario per le parti 
lunedì e venerdì

dalle ore 9 alle ore 12 

mercoledì

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 

nei giorni 24 e 31 dicembre 

dalle ore 9 alle ore 12 

 

SEZIONE RICORSI

Capo sezione

Slavko OŽBOLT
Procuratore superiore dello stato

SEZIONE CRIMINALE GENERALE

Capo sezione

mag. Anja ŠTROVS 
Procuratore distrettuale dello stato

SEZIONE penale commerciale dello stato

Capo sezione

Tamara PAHOR 
Procuratore superiore dello stato

 

ELENCO DI TUTTI I PROCURATORI 

Barbara MILIČ ROŽMAN
Procuratore superiore dello stato 

Janja HVALA
Procuratore distrettuale dello stato - consigliere

Vesna MEDICA
Procuratore distrettuale dello stato

Slavko OŽBOLT
Procuratore superiore dello stato

Tamara PAHOR
Procuratore superiore dello stato

mag. Anja ŠTROVS
Procuratore distrettuale dello stato

Nataša VALENTIČ KUŠTRA
Procuratore superiore dello stato

Polona VEBERIČ
Procuratore distrettuale dello stato

Natali VOLČIČ IVANIČ
Procuratore distrettuale dello stato

PROCURATORI ASSEGNATI ALLA PROCURA SPECIALIZZATA DELLo STATO  

Jože LEVAŠIČ
Procuratore distrettuale dello stato

Barbara MILIČ ROŽMAN
Procuratore superiore dello stato 

Divisione esterna di Pirano

Okrožno državno tožilstvo
Contatto

Procura distrettuale dello stato Capodistria
Divisione esterna di Pirano

Via Savudria 9

6330 Pirano

Numero telefonico:

05 611 62 87

Numero di fax:

05 611 62 86

Email:

zopir@dt-rs.si

Capo divisione esterna di Pirano 

Mija PAPEŽ
Procuratore distrettuale dello stato

Orario per le parti  
lunedì e venerdì

dalle ore 9 alle ore 12

mercoledì

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16

nei giorni 24 e 31 dicembre

dalle ore 9 alle ore 12