Okrožna državna tožilstva

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

Slomškova ulica 1

9000 Murska Sobota

Tel. št.:

02 530 49 20

Št. faksa:

02 530 49 51

E pošta:

odtms@dt-rs.si

Žarko BEJEK
Vodja tožilstva

Žarko BEJEK
višji državni tožilec

Namestnik vodje tožilstva

Branko MURMAYER
višji državni tožilec

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure

 

Splošnokazenski oddelek

Vodja oddelka

Branko MURMAYER
višji državni tožilec

 

Gospodarsko kazenski oddelek

Vodja oddelka

Drago FARIČ
okrožni državni tožilec svetnik

 

Seznam vseh državnih tožilcev

Drago FARIČ
okrožni državni tožilec svetnik

Žarko BEJEK
višji državni tožilec

Manuela FRUMEN
okrožna državna tožilka

Matej KUČAN
okrajni državni tožilec

Branko MURMAYER
višji državni tožilec

Desanka NOVAK
okrožna državna tožilka

Jana ROGAN
okrožna državna tožilka

Anica ŠOŠTARIČ
okrožna državna tožilka

Petra VEINHANDL
okrajna državna tožilka

Zunanji oddelek Ljutomer

Okrožno državno tožilstvo
Kontaktni podatki
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Zunanji oddelek v Ljutomeru

Prešernova ulica 18

9240 Ljutomer

Tel. št.:

02 581 15 13

Št. faksa:

02 581 15 25

E pošta:

zolju@dt-rs.si

Borut HORVAT
Vodja zunanjega oddelka

Borut HORVAT
okrožni državni tožilec

Uradne ure
ponedeljek in petek

9. - 12. ure

sreda

9. - 12. in 14. - 16. ure

na delovna dneva 24. in 31. decembra

9. - 12. ure