Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Okrožno državno tožilstvo v Kopru Okrožno državno tožilstvo v Kopru

Kontaktni podatki:

Ferrarska ul. 5 A, 6000 Koper
Tel. št.: 05 611 62 60
Št. faksa: 05 611 62 81
E pošta: vlozisce.koper@dt-rs.si
E pošta urada tožilstva: odtkp@dt-rs.si

Začasna vodja tožilstva:

Barbara MILIČ ROŽMAN, višja državna tožilka

Pritožbeni oddelek:

Vodja oddelka:
Slavko OŽBOLT, višji državni tožilec


Barbara MILIČ ROŽMAN, višja državna tožilka
Nataša VALENTIČ KUŠTRA, višja državna tožilka

Državni tožilci na sedežu tožilstva:

Slavko OŽBOLT, višji državni tožilec
Barbara MILIČ ROŽMAN, višja državna tožilka
Nataša VALENTIČ KUŠTRA, višja državna tožilka
Janja HVALA, okrožna državna tožilka svetnica
Polona VEBERIČ, okrožna državna tožilka
Tamara PAHOR, okrožna državna tožilka
mag. Anja ŠTROVS, okrožna državna tožilka
Natali VOLČIČ IVANIČ, okrožna državna tožilka
Vesna MEDICA, okrajna državna tožilka

Državni tožilci, ki so dodeljeni na Specializirano državno tožilstvo RS:

Jože LEVAŠIČ, okrožni državni tožilec,
Barbara MILIČ ROŽMAN, višja državna tožilka, delno dodeljena

Zunanji oddelek Piran

Zunanji oddelek Piran Zunanji oddelek Piran

Kontaktni podatki:

Savudrijska 9, 6330 Piran
Tel. št.: 05 611 62 87
Št. faksa: 05 611 62 86
E pošta:
zopir@dt-rs.si

Mija Papež Mija Papež, okrožna državna tožilka

Vodja oddelka:

Mija PAPEŽ, okrožna državna tožilka


Zunanji oddelek Sežana

Zunanji oddelek Sežana Zunanji oddelek Sežana

Kontaktni podatki:

Kosovelova ul. 1, 6210 Sežana
Tel. št.: 05 611 62 95
Št. faksa: 05 611 62 96
E pošta:
zosez@dt-rs.si

Albina Škapin Počkar Albina Škapin Počkar, okrožna državna tožilka

Vodja oddelka:

Albina ŠKAPIN POČKAR, okrožna državna tožilka


Zunanji oddelek Postojna

Zunanji oddelek Postojna Zunanji oddelek Postojna

Kontaktni podatki:

Jenkova ul. 3, 6230 Postojna
Tel. št.: 05 611 62 90
Št. faksa: 05 611 62 94
E pošta:
zopos@dt-rs.si


Nedica Marlo Nedica Merlo, okrožna državna tožilka svetnica

Vodja oddelka:

Nedica MERLO, okrožna državna tožilka svetnica