Generalni državni tožilec

Urad Generalnega državnega tožilca

prof. dr. Zvonko FIŠER
Generalni državni tožilec

prof. dr. Zvonko FIŠER
vrhovni državni tožilec svetnik

Mirko VRTAČNIK
Namestnik generalnega državnega tožilca

Mirko VRTAČNIK
vrhovni državni tožilec svetnik

Boštjan ŠKRLEC
Generalni direktor

Boštjan ŠKRLEC
višji državni tožilec, ki opravlja naloge generalnega direktorja