Generalni državni tožilec

Urad Generalnega državnega tožilca

Drago Šketa
Generalni državni tožilec

Drago ŠKETA  

Mirko VRTAČNIK
Namestnik generalnega državnega tožilca

Mirko VRTAČNIK
vrhovni državni tožilec svetnik

Boštjan ŠKRLEC
Generalni direktor

Boštjan ŠKRLEC
višji državni tožilec, ki opravlja naloge generalnega direktorja