Generalni državni tožilec

Urad Generalnega državnega tožilca

Drago Šketa
Generalni državni tožilec

Drago ŠKETA  

Boris Ostruh
Namestnik generalnega državnega tožilca

Boris OSTRUH
vrhovni državni tožilec