Vrhovno državno tožilstvo

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov


Petra ŠUBERNIK Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS
Pravosodni svetnik (PDI) – I

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, opravlja naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov tudi za vsa okrožna državna tožilstva v RS, za Specializirano državno tožilstvo RS ter za Državnotožilski svet.

Kontaktni podatki
Vrhovno državno tožilstvo RS

Trg OF 13

1000 Ljubljana

Tel. št.: 01 434 19 23

E pošta: dtrs@dt-rs.si