Vrhovno državno tožilstvo

Zakonodaja

Seznam zakonov in podzakonskih aktov

Predpisi o Državnem tožilstvu

Politika pregona

Navodila

Drugi predpisi

Mnenja

Mnenje št.9. Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 10 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)

Mnenje št. 11 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE) 

Mnenje št. 12 Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE)