Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Balkanski bojevnik ni zastaral

V zadnjih dnevih se v različnih medijih pojavljajo napačne in zavajajoče trditve, da je zadeva Balkanski bojevnik dokončno, nekateri celo sramotno, zastarala.

 

Dejstvo je, da je bil primer Balkanski bojevnik za 10 obtoženih pravnomočno zaključen že v letu 2023, izrečene so obsodilne sodbe z izrečenimi zapornimi kaznimi, ki so pravnomočne.

 

Obsodilne sodbe na podlagi priznanja krivde obdolžencev so bile izrečene v skladu s predlogom tožilstva, izrečene si bile zaporne kazni v višini kazni, ki so jih že prestali in sicer:

  • 6 let in 1 mesec zapora
  • 3 leta in 6 mesecev zapora
  • 2 leti in 8 mesecev zapora
  • 4 leta in 9 mesecev zapora
  • 5 let in 7 mesecev zapora
  • 6 let in 1 mesec zapora
  • 4 leta in 2 meseca zapora
  • 6 let in 1 mesec zapora
  • 1 leto zapora
  • 3 leta zapora in denarna kazen v višini 65.880,00 EUR (kazen še ni prestana).

 

Dva obdolžena krivde nista priznala, za enega je bil ločeno zaključen kazenski postopek za eno kaznivo dejanje z obsodilno sodbo. Za drugega pa je kazenski postopek zastaral oziroma pravilno pregon ni več dovoljen.

                                                                                                                                                                                                         

Hkrati pojasnjujemo, da za obdolženega, za katerega kazenski pregon ni več dovoljen, pa niso bila povzeta resnična dejstva, ki so: obtoženi na zadnjem sojenju dejanja ni priznal, izrečena mu je bila oprostilna sodba, na katero se je SDT RS pritožilo, višje sodišče je pritožbi ugodilo, oprostilno sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče. Do ponovnega sojenja pa ni prišlo zaradi določbe 91. člena KZ-1, ki določa, da mora biti novo sojenje, po razveljavitvi zadeve s strani Vrhovnega sodišča, kar se je v obravnavani zadevi zgodilo, zaključeno v roku dveh let od razveljavitve pravnomočne sodbe.

 

Ob dejstvu »dvoletnega roka« in ob dejstvu izjemne obsežnosti zadeve Balkanski bojevnik, kjer je bilo zelo težko predvideti ali bo kazenski postopek v roku uspelo pripeljati do pravnomočne sodbe, so vsi obdolženi, razen  dveh,   krivdo priznali. Zadeva je torej za 10 obdolženih pravnomočno zaključena že od 26.1.2023. Za enega pa konec oktobra 2023.

 

Dodatno pojasnjujemo, da je bila v obravnavani zadevi obtožba vložena zoper 17 oseb, pri čemer je bil pravnomočno zaključen kazenski postopek že v prvem sojenju zoper 4 osebe in sicer so jim bile izrečene zaporne kazni 8 let zapora, 7 let zapora, 7 let zapora in 4 leta zapora , ki so bile po pritožbi tožilstva zvišane na 15 let zapora, 15 let zapora, 15 let zapora in 8 let zapora ter so že pravnomočne, kazni pa so že prestane.

 

Glede na navedeno torej ne drži, da je zadeva Balkanski bojevnik dokončno zastarala, saj do zastaranja za 11 obdolženih nikoli ni prišlo. Za enega obdolženega kazenski postopek dejansko ni bil več dovoljen iz razlogov, ki so pojasnjeni zgoraj in se nanašajo na prekratek dveletni zastaralni rok.

 

Nedvomno gre za tožilski uspeh.

 

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

Nazaj