Aktualno

Celjsko državno tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper naknadno odkritega storilca v zadevi Tekačevo

Okrožno državno tožilstvo v Celju je v petek 16. 12. 2022 na Okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za preiskavo zoper naknadno odkritega storilca, kateremu očitajo, da je skupaj s Kristijanom Kamenikom (zoper katerega v zvezi s to zadevo ločeno teče ponovljeno, že tretje sojenje pri Okrožnem sodišču v Celju), dne 4. 3. 1997 v stanovanjski hiši na naslovu Tekačevo 9 pri Rogaški Slatini in v bližnjem gospodarskem poslopju, storil štiri kazniva dejanja umora, zoper Frančiško in Štefana Poharc ter Viktorijo in Heleno Krošlin.

 

Naknadno odkriti sostorilec je 56-letni moški, državljan Republike Hrvaške, kjer ima tudi prebivališče. Gre za osebo, ki je bila po uradnih podatkih že večkrat obravnavana in obsojena zaradi kaznivih dejanj, med drugim tudi zaradi kaznivega dejanja ropa.

 

Do odkritja sostorilca je prišlo z naknadno uporabo sodobnejših metod analize bioloških sledi, najdenih na maskirni kapi (izdelani iz rokava puloverja), ki je bila zavarovana pri ogledu kraja štirikratnega umora in se je nahajala v neposredni bližini stanovanjske hiše Tekačevo 9. Po ponovljeni analizi bioloških sledi in po kasnejši izmenjavi profilov DNK z Republiko Hrvaško je bilo ugotovljeno ujemanje DNK profila v sledi z maskirne kape z DNK profilom obravnavane osebe.

 

V nadaljevanju so usmerjali predkazenski postopek Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zoper tega osumljenca, pri čemer je celjsko tožilstvo bodisi samo odredilo, bodisi predlagalo sodišču odreditev prikritih preiskovalnih ukrepov, odreditev hišne in osebne preiskave, kriminalistično-tehnično obdelavo osumljenca, zaslišanje osumljenca in še druga preiskovalna dejanja, kar vse je bilo na podlagi izdanih evropskih preiskovalnih nalogov izvedeno v Republiki Hrvaški. Ta procesna dejanja, ki so bila usmerjena v pregon storilca, so pretrgala zastaralni rok, kar je omogočilo vložitev zahteve za preiskavo zoper tega osumljenca.

Nazaj