Aktualno

Drago Šketa novi generalni državni tožilec

Spoštovani predsednik državnega zbora,

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,

cenjeni gospe in gospodje,

 

v čast si štejem, da vas lahko ob tej priložnosti prevzema uradnih dolžnosti generalnega državnega tožilca Republike Slovenije tudi nagovorim, ter se vam zahvalim za poverjeno zaupanje. Dolžnost prevzemam z občutkom globoke odgovornosti in osebne zavzetosti – storil bom vse kar znam in zmorem za upravičenje danega zaupanja in dosego ciljev postavljenih in predstavljenih v viziji strateškega programa. Zadal sem si precej nalog, vendar verjamem, da so s poglobljenim, strokovnim in sistematičnim pristopom ti cilji dosegljivi, ter bodo na dolgi rok dosegli spoštljiv odnos do tožilske funkcije in organizacije, posredno pa tudi do ostalih nosilcev ključnih funkcij v pravosodnem sistemu. 

 

Dovolite mi, da svoj nagovor obogatim z več kot 250 let staro mislijo filozofa in pravnika – Cesara Beccarija, katera še danes orisuje pomen poslanstva in zavzetost državnotožilske organizacije:

 

"Kolikor urnejša in zagrešenemu zločinu bližja bo kazen, toliko pravičnejša in koristnejša bo. Nadvse pomembno je torej, da zločinu čim prej sledi kazen, če hočemo, da se v rovtarski pameti ob zapeljivem slikanju donosnega zločina nemudoma zbudi z njo tesno povezana misel na kazen. Dolgo odlašanje ne rodi drugega učinka, kakor da ti dve ideji vedno bolj razdružuje."

 

Prizadeval si bom, da bo Državno tožilstvo Republike Slovenije še naprej usmerjalo vse svoje moči v uresničitev svojega temeljnega cilja – zagotavljanja uspešnega, ustreznega in zanesljivega kazenskega pregona za vsa kazniva dejanja in s tem okrepilo zaupanje - tako strokovne - kot tudi laične javnosti v našo neodvisnost in objektivnost – vrlini skozi prizmo katerih bo tožilska organizacija še naprej prispevala k ustvarjanju pravičnega in učinkovitega pravosodja, vse v interesu krepitve pravne in socialne države.

 

 

Hvala za pozornost.

 

Foto: sz/bobo

Nazaj