Aktualno

Državna tožilstva prešla na nov informacijski sistem

Nov informacijski sistem je povezal državna tožilstva v enoten, pregleden sistem, imamo en tožilski kazenski vpisnik za celo državo,
tako bo državni tožilec hitro dobil zanesljive podatke: 
- če je osumljenec ali obdolženec, ki ga obravnava, morda v predkazenskem ali kazenskem postopku še kje drugje v Sloveniji, 
- če je zabeležen v kazenski evidenci, 
- če se nahaja v priporu ali na prestajanju zaporne kazni.

Nov informacijski sistem omogoča usklajevanje tudi z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju, s policijo, sodišči, in drugimi državnimi organi kot so Davčna uprava RS, Carinska uprava RS, Urad za preprečevanje pranja denarja. Povezava s Centralnim državnim registrom prebivalstva naj zagotovi sprotno, tekoče ažuriranje podatkov o storilcih kaznivih dejanj (sprememba naslova bivališča, sprememba priimka, imena).

Gre pa tudi za povezovanje, izmenjavo informacij in pridobivanje podatkov zunaj meja države, na mednarodnem področju, z mednarodnimi organizacijami, EUROJUSTOM in z drugimi državami.

Tako smo, s skupnimi močmi, obrnili nov list v poslovanju državnih tožilstev.

Začetek je obetaven: želimo si čim manj težav pri uporabi novega informacijskega sistema. Na to smo se pripravljali več let, tudi s testiranjem, vzporedno uporabo starih vpisnikov in novega sistema, da bi pravočasno odkrili in odpravili začetne težave. Želimo informacijski sistem, ki bo kos zahtevam tožilskega poslovanja. Ves čas smo se zavedali, da se ne sme ponoviti slaba izkušnja katerega od drugih državnih organov, da bi bilo delo tožilstva oteženo zaradi prehoda na nov informacijski sistem.

Vseskozi smo v izdelavi in pripravah zgledno sodelovali z ministrstvom za pravosodje (in javno upravo), pa tudi z ministrstvom za notranje zadeve kot takratnim resornim ministrstvom. Tako gre zahvala njim, pa tudi vsem zaposlenim na državnih tožilstvih po Sloveniji, ki so imeli obilico dodatnega dela in skrbi, ter izvajalcu gospodarski družbi SRC d. o., Ljubljana, za učinkovito delo in sodelovanje, čeprav smo kdaj naleteli tudi na težave in ovire, ki pa smo jih skupaj premagali tako, da gre državno tožilstvo danes informacijsko naprej.

Gre za prve korake in pričakujemo, da bomo z uporabo evropskih sredstev nadaljevali z izgradnjo in nadgradnjo informacijskega sistema.

Nova informacijska in komunikacijska logistična podpora zagotavlja razmere za učinkovito delo državnih tožilcev in državnega tožilstva kot organa kazenskega pregona. Seveda vse ne bo preko noči, smo pa na novi poti.

Aleš Butala, vrhovni državni tožilec
vodja Strokovno informacijskega centra na Vrhovnem državnem tožilstvu RS

 

Nazaj