Aktualno

Državna tožilstva so proces dela prilagodila izrednim razmeram

Zaradi izrednih razmer, ki jih narekuje nevarnost okužbe z virusom Covid-19, smo na državnih tožilstvih organizirali delo na domu povsod tam, kjer delovni proces to dopušča.

Zahvaljujoč novi opremi, ki smo jo v zadnjih dveh letih prejeli od ministrstva za pravosodje, in ob podpori Strokovno informacijskega centra na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, ki zagotavlja tehnične pogoje in podporo za nemoten potek dela, je zaposlenim omogočen oddaljen dostop do informacijskega okolja državnega tožilstva. Vsi zaposleni, tako funkcionarji, kot javni uslužbenci, ki so dobili odredbe, lahko svoje delo v celoti opravijo od doma. Zelo dober odziv  je bil na možnost  uporabe aplikacij za videokonference, s pomočjo katerih je omogočeno povezovanje zaposlenih s sogovorniki na daljavo. Rešitev bodo v prihodnje s pridom uporabljali predvsem  državni tožilci, ki delajo na zadevah, pri katerih je potrebno mednarodno sodelovanje in usklajevanje izven državnih meja , pa tudi vsi ostali, ki jim  bo omenjena možnost v času  izrednih razmer nadomestila redna srečanja in stik  z zaposlenimi.

Nazaj