Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Državno tožilstvo ima že 14 let ustrezno organiziranost za pregon zahtevnega kriminala

Državno tožilstvo je za ustrezno organiziranost na področju pregona zahtevnega gospodarskega in organiziranega kriminala samo poskrbelo že leta 1996 in to brez kakršnihkoli dodatnih stroškov, ko je takratni generalni državni tožilec formiral skupino državnih tožilcev za posebne zadeve, ki se je kasneje preimenovala v Skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Kljub hudim političnim nasprotovanjem je skupina pričela z delom - tako na zadevah organiziranega kot tudi na zadevah zahtevnega gospodarskega kriminala. Takrat je skupina v sodelovanju z Uradom za preprečevanje pranja denarja pričela tudi z preiskovanjem in obravnavo prvih primerov kaznivih dejanj pranja denarja v Sloveniji. Zaradi političnih pritiskov je prišlo v letu 1999 do spremembe Zakona o državnem tožilstvu, ki je skupini onemogočila ukvarjanje z zahtevnim gospodarskim kriminalom. Šele leta 2006 sprejeta sprememba Zakona o državnem tožilstvu je skupini ponovno omogočila pregon gospodarskega kriminala.

Tožilstvo ne potrebuje nobenih tektonskih premikov, saj je bilo že leta 1996 ustrezno organizirano za pregon zahtevnega kriminala. Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala uspešno deluje. Vsa leta delovanja je velika večina sodb v zadevah skupine obsodilnih in skoraj vse zaporne. Očitno prihaja do primerljive organiziranosti drugje šele 14 let za tem, ko je za svojo ustrezno organiziranost in specializacijo dela poskrbelo tožilstvo.

Organiziranost državnega tožilstva in državno tožilstvo nasploh pa tudi ne spadata v pristojnost notranjega ministrstva. 

Nazaj