Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Državno tožilstvo je Vladi RS posredovalo svoje zahteve

Državno tožilstvo Vladi predlaga takojšnjo zagotovitev dodatnih 3.157.840 € v proračunih državnih tožilstev. Ta finančna injekcija bi omogočila takojšnji začetek kadrovskih postopkov, s katerimi bi postopno, do konca leta, zagotovili najnujnejše kadrovske okrepitve, v obliki 30 državnih tožilcev, 40 strokovnih sodelavcev in ustreznega števila drugega državnotožilskega osebja. Predlagan obseg dodatnih finančnih sredstev predvideva pokritje primanjkljaja na postavkah za plače, kot ga za letos izkazujejo finančni načrti že za obstoječo kadrovsko zasedbo. Temu je dodana tudi ocena potrebnih dodatnih sredstev iz naslova povečanih materialnih stroškov in povečanje stroškov za alternativne postopke, ki pomembno razbremenjuje sodišča, njihovo izvajanje pa je v zadnjem času zaradi pomanjkanja sredstev zastalo.

Tožilstvo Vladi RS predlaga, da po pristojnem ministrstvu zagotovi ustrezne prostorske in tehnične pogoje za dodatno zaposlene na državnih tožilstvih, vključno s potrebno računalniško opremo in vozili, zlasti za potrebe delovanja Specializiranega državnega tožilstva RS. Za vzpostavitev boljših pogojev za delovanje slednjega tožilstvo predlaga tudi spremembo ZDT-1, in sicer po nujnem postopku v tistem delu, ki ureja Specializirano državno tožilstvo. Spremembe naj olajšajo zagotavljanje potrebne kadrovske zasedbe tega tožilstva in omogočijo lažje prevzemanje in učinkovitejšo obravnavo zadev, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo RS.

S predlaganimi ukrepi želimo povečati učinkovitost pregona gospodarskega kriminala in korupcije, brez da bi to ogrozilo pregon drugih oblik kriminalitete. Ostala kriminaliteta, kot so kazniva dejanja zoper življenje in telo, zoper spolno nedotakljivost, zlorabe otrok, premoženjska kriminaliteta in podobno, ki jo obravnavajo okrožna državna tožilstva in ki tvorijo veliko večino kazenskih zadev, namreč neposredno zadeva pravice ljudi, uspešnost njenega pregona pa predstavlja tisto stopnjo varnosti, ki jo je država sposobna zagotoviti.

 

Nazaj