Aktualno

Državno tožilstvo vključeno v mednarodni projekt za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti upravljanja

Predstavniki Vrhovnega državnega tožilstva, Okrožnega državnega tožilstva Koper, Okrožnega državnega tožilstva Ljubljana in Specializiranega državnega tožilstva, so se sestali z nizozemskimi strokovnjaki iz Centra za mednarodno pravno sodelovanje (CILC) in s predstavniki nizozemskega tožilstva. Skupaj so pripravili načrt izvedbe projekta »Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti upravljanja s primeri na državnem tožilstvu«.

Projekt bo potekal pod okriljem Evropske komisije in s pomočjo sredstev Tehnične pomoči državam članicam EU. Strokovnjaki Inštituta za mednarodno pravno sodelovanje (CILC) iz Haaga in z nizozemskega tožilstva, bodo s svojimi izkušnjami in s poznavanjem tujih praks, izdelali priporočila za posodobitev upravljanja na način, da bodo rešitve upoštevale moderne tehnike upravljanja in organizacije dela. Z razvojem družbe in razmahom komunikacijske tehnologije se namreč  pojavljajo nove oblike kaznivih dejanj, ki terjajo nove pristope kazenskega pregona.

Projekt »Izboljšanje učinkovitosti in kakovosti upravljanja s primeri na državnem tožilstvu« bo trajal 18 mesecev.

Nazaj