Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Evropska delegirana tožilca iz Slovenije sodelovala na posvetu in delavnici o zagotavljanju finančnih interesov EU

Urad za okrevanje in odpornost (URSOO) je za predstavnike ministrstev, pristojnih za izvedbo ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, in s tem zaščito finančnih interesov EU, priredil drugi posvet in delavnico z naslovom: Mehanizem za okrevanje in odpornost ter zaščita finančnih interesov Evropske unije. Udeleženci delavnice so prisluhnili predstavnikoma Evropskega javnega tožilstva (EJT) ter predstavnikom Uprave kriminalistične policije.

Delegirana tožilca z Evropskega javnega tožilstva mag. Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta predstavila najpomembnejše značilnosti pregona kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije z vidika pristojnosti evropskega tožilstva. Izpostavila sta, da je delovanje Evropskega javnega tožilstva popolnoma neodvisno od organov držav članic. Med drugim sta opisala okoliščine, s katerimi se srečujeta pri svojem delu s poudarkom na sodelovanju z nacionalnimi organi.

Nazaj