Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Februarja in marca 2024 na VDT RS dva nova vrhovna državna tožilca

Meseca februarja 2024 je delo na Vrhovnem državnem tožilstvu RS nastopil vrhovni državni tožilec Boštjan Jeglič, meseca marca 2024 pa vrhovna državna tožilka mag. Barbara Lipovšek.

Vrhovna državna tožilka mag. Barbara Lipovšek  je svojo karierno pot v pravosodju začela leta  2006 na Državnem odvetništvu RS (takrat Državnem pravobranilstvu RS), pred tem je od leta 1998 delala na sodišču, v odvetništvu in gospodarski multinacionalni družbi. Do zaposlitve na Okrožnem  državnem tožilstvu v Celju je več let  dodatno opravljala tudi funkcijo poravnalke v kazenskih zadevah.  Na Okrožnem  državnem tožilstvu v Celju je bila kot okrožna državna tožilka razporejena na gospodarski oddelek, leta 2012 pa je svojo tožilsko karierno pot  nadaljevala na Specializiranem državnem tožilstvu RS. Od leta 2014 dalje je na Specializiranem državnem tožilstvu RS vodila civilno finančni oddelek, bila pa je tudi vodja Finančne sekcije.  Od leta 2019 dalje je delala tudi na pritožbenem oddelku. Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je razporejena v oddelek za civilne in upravne zadeve.

Vrhovni državni tožilec Boštjan Jeglič je svojo karierno pot v pravosodju začel leta 2005 kot strokovni sodelavec na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani v oddelku za gospodarski in organiziran kriminal. V letu 2007 je bil imenovan za pomočnika državnega tožilca, nato pa bil v letu 2008 dodeljen na Vrhovno državno tožilstvo v Skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (pozneje reorganizirana in preimenovana v Specializirano državno tožilstvo RS). V letu 2010 je bil imenovan za okrožnega državnega tožilca; od leta 2014 dalje je na Specializiranem državnem tožilstvu RS vodil gospodarsko korupcijski oddelek. V letu 2016 je bil imenovan za višjega državnega tožilca ter delal tudi na pritožbenem oddelku Specializiranega državnega tožilstva RS. Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je razporejen v oddelek za kazenske zadeve.

Nazaj