Aktualno

Generalna državna tožilka dr. Katarina Bergant je nagovorila udeležence Strokovnega posveta »Otrok- zrcalo družbe«

Generalna državna tožilka Republike Slovenije dr. Katarina Bergant je udeležence na letošnjem 22. Strokovnem posvetu  z naslovom »Otrok – zrcalo družbe«,  ki poteka  18. in 19. aprila v Ljubljani, nagovorila s sporočilom  o  pomenu te tradicionalne prireditve, ki je postala del obveznega izobraževanja in priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj za vse, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki, žrtvami kaznivih dejanj.

Generalna državna tožilka  je uvodoma spregovorila o potencialni nevarnosti svetovnega spleta in  družabnih omrežij, ki lahko služijo kot sprožilec za nasilno vedenje otrok in mladostnikov, ter opozorila na pomen vsebin s področja vzgoje, psihologije, pedagogike in medicine, ki vplivajo na prepoznavanje razlogov in posledic neustreznih ravnanj mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Poudarila je ključno nalogo vseh sodelujočih v predkazenskih in sodnih postopkih, ki si morajo prizadevati  za to, da otrokom in mladostnikom zagotovijo celovito obravnavo brez dodatne travmatizacije. Kot enega pomembnejših projektov na tem področju je omenila projekt Hiše za otroke v Sloveniji, ki je velik mejnik pri obravnavanju otroka v sodnih postopkih.

Strokovni posvet tudi letos organizirata Ministrstvo za pravosodje RS in Center za izobraževanje v pravosodju v sodelovanju z Društvom državnih tožilcev Slovenije in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave; vodji seminarja sta mag. Jride Mršnik Poljšak, okrožna državna tožilka z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani ter Robert Tekavec, vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi.

Nazaj