Aktualno

Generalna državna tožilka na okrogli mizi o položaju in vlogi državnega tožilca

Državni tožilec je zanjo »človek s človeško integriteto in širino duha, občutkom za odgovornost in pravičnost. Zagotoviti mora zadostno preiskavo dejstev za odločitev o začetku kazenskega postopka. Je nosilec pomembne funkcije znotraj institucije, v kateri deluje.« Poudarila je, da državni tožilec, za katerega zbotraj državnotožilske organizacje velja predpostavka o njegovi samostojnost pri odločanju, ne more delovati brez organizacijskega okvirja: »Zato sta izjemno pomembni samostojnost in neodvisnost državnotožilske organizacije, ki je kot del pravosodja samostojen državni organ in kot tak ni del izvršilne veje oblasti, marveč organ sui generis, ki omogoča samostojno in neodvisno delo sodišč na področju kaznovalnega prava. Učinkovito lahko deluje zgolj samostojno državno tožilstvo. Od zakona zato pričakujemo, da omogoči učinkovito delovanje državnega tožilstva.«

 

Nazaj