Aktualno

Generalni državni tožilec Drago Šketa pri ministrici, pristojni za digitalno preobrazbo, dr. Emiliji Stojmenovi Duh

Včeraj se je generalni državni tožilec RS Drago Šketa skupaj z vrhovno državno tožilko Ireno Kuzma, vodjo Strokovno informacijskega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS, sestal z ministrico, pristojno za digitalno preobrazbo, dr. Emilijo Stojmenovo Duh.

Uvodoma so udeleženci pozdravili dosedanja prizadevanja vseh deležnikov za digitalno opolnomočenje pravosodja v vseh fazah, tj. od predkazenskega do konca kazenskega postopka.

Generalni državni tožilec in vodja Strokovno informacijskega centra VDT RS sta izpostavila precejšen napredek državnega tožilstva na področju digitalizacije v zadnjih letih, predstavila projektne aktivnosti, vključno z mednarodnimi, v katere je državno tožilstvo trenutno vpeto in ministrico seznanilo z vizijo državnega tožilstva na področju digitalne transformacije v prihodnosti.  

Udeleženci sestanka so se strinjali, da sta za uspešno in učinkovito delo organov, pristojnih za odkrivanje, pregon in sojenje v kazenskih zadevah, nujno potrebna usklajen pristop in sodelovanje tudi na področju informatike. Pri tem so pomembno vlogo pripisali bodočemu ministrstvu za digitalno preobrazbo, čigar naloga bosta zlasti opredelitev in izpeljava  ustreznih informacijskih rešitev na nacionalni ravni. Ministrica se je zavzela tudi za konstruktivno sodelovanje z državnim tožilstvom v prihodnosti, tako na področju morebitnih skupnih projektov kot tudi v procesih uvajanja sprememb na vseh področjih, ki bodo povezana z delom digitalizacije državnega tožilstva.

Nazaj