Aktualno

Generalni državni tožilec Drago Šketa pri predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič

Generalnega državnega  tožilca  Draga Šketo je danes v DZ sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Generalni državni tožilec in predsednica DZ sta se v svojem prvem, spoznavnem srečanju dotaknila aktualnih vprašanj državnega tožilstva in postavila temelje za prihodnje dobro sodelovanje med institucijama.

Generalni državni tožilec je predsednici DZ predal Skupno letno poročilo za leto 2021 iz katerega so razvidni izsledki in rezultati dela državnega tožilstva. Glede kadrovskih težav, s katerimi se je državno tožilstvo spopadalo tako na nacionalni ravni kot pri zapletu z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije je poudaril pomen odprave pomanjkanja kadrov, ki je v interesu vseh Slovenk in Slovencev, saj lahko le tako zagotavlja učinkovit pravočasen kazenski pregon. Enak pomen ima po njegovem tudi debirokratizacija državnega tožilstva, ki še vedno močno zavira učinkovitost dela državnih tožilk in tožilcev. Glede sodelovana s policijo je poudaril pomen dobrega medinstitucionalnega sodelovanja, ki bo rezultiralo v čim krajšem reševanju kazenskih zadev. Dotaknil se je tudi pomena učinkovitejše zaščite pravic delavcev, ki jo je, kot eno od prioritet, izpostavil tudi v svoji politiki pregona.

Predsednica DZ je poudarila pomen strokovnega in neodvisnega državnega tožilstva in generalnemu državnemu tožilcu obljubila vso podporo pri zagotavljanju kadrovskih in materialnih pogojev za delo tožilstva. Izrazila je svoje zavedanje o nedopustnem vmešavanju politike v delo državnih tožilcev v preteklosti in pozdravila hitro reakcijo nove vlade, ki je že imenovala trinajst novih državnih tožilcev. Ob koncu je med drugim izrazila tudi svoje pričakovanje glede dobrega sodelovanja tožilstva s policijo, ministrstvom za pravosodje in ministrstvom za notranje zadeve kar zadeva vprašanja zakonodaje.

Nazaj