Aktualno

Generalni državni tožilec na posvetu »Medicina, pravo in družba«

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je udeležil 32. tradicionalnega interdisciplinarnega posveta »Medicina, pravo in družba« v organizaciji Medicinske in pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Predvidevanja za obvladovanja globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti  je bila glavna tema prvega dne posveta, ki so se ga udeležili številni vidni predstavniki stroke in politike.  Sklop predavanj s tega področja je naslavljal teme kot so načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

Drugi temi o katerih so razpravljali mednarodni strokovnjaki s področja medicine, prava, ekologije, družboslovja in drugih ved sta prihodnost poklicev in izvedenstvo.

Posveta se vsako leto udeležuje veliko število zdravnikov, pravnikov, sociologov, filozofov in predstavnikov drugih poklicev, ki jih ta področja zanimajo, vabljeni so tudi študentje fakultet Univerze v Mariboru. V okviru teh posvetov izhaja tudi revija Medicine, Law & Society.  

 

Nazaj