Aktualno

Generalni državni tožilec podpisal Memorandum na področju sodelovanja odnosov z javnostmi

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je 16. in 17.  maja 2023 v Herceg Novem udeležil konference generalnih državnih tožilcev držav Zahodnega Balkana, v sklopu katere je bil podpisan Memorandum o sodelovanju na področju odnosov z javnostmi. Memorandum predvideva možnost neposredne izmenjave informacij med službami za odnose z javnostmi na državnih tožilstvih in kot so se strinjali podpisniki, predstavlja dodano vrednost na področju regionalnega sodelovanja državnih tožilstev na strokovni ravni.

Podpisniki Memoranduma so poleg Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Črne gore, ki je bilo glavni iniciator in organizator srečanja,  še Vrhovno državno tožilstvo Republike Srbije, Državno tožilstvo Republike Severne Makedonije , Generalno tožilstvo Republike Albanije, Tožilstvo Bosne in Hercegovine, Zvezno  tožilstvo Bosne in Hercegovine, Javno tožilstvo Republike Srbske ter Tožilstvo okrožja Brčko Bosne in Hercegovine.

Ob tej priložnosti so organizatorji pripravili tudi delavnico za predstavnike služb za odnose z javnostmi, katere cilj je bil izmenjava izkušenj in postavljanje temeljev za nadaljnje sodelovanje.

 

Nazaj