Aktualno

Generalni državni tožilec podpisal sporazum o sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru

Generalni državni tožilec Drago Šketa ter dekanica prof.dr. Vesna Rijavec sta podpisala Sporazum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom RS (VDT RS) in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru, po katerem si bo Pravna fakulteta UM prizadevala, da se bodo njeni študenti seznanjali s poslovanjem in delovanjem VDT RS in ustvarjala pogoje za sodelovanje zaposlenih na VDT RS v pedagoškem procesu fakultete, medtem ko si bo VDT RS prizadevalo za vključevanje študentov v praktično delo in pridobivanje izkušenj pri delu VDT RS.

 

 

 

Nazaj