Aktualno

Generalni državni tožilec se je sestal s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa je dne 14. decembra 2022 na sedežu Vrhovnega državnega tožilstva RS gostil predsednika Komisije za preprečevanje korupcije dr. Roberta Šumija.

Generalni državni tožilec in predsednik KPK sta na sestanku poudarila predvsem pomen konstruktivnega medsebojnega sodelovanja obeh institucij ter skupni razvoj v smeri prizadevanja za krepitev pravne države, integritete, etičnosti in transparentnosti poslovanja kot temeljnih vrednot družbe, v kateri živimo. Zavezala sta se vzpostaviti pogoje, v katerih bodo kršitve integritete in etičnosti ter kazniva dejanja korupcije postali skupni cilji, usmerjeni v kazenskopravni pregon zoper storilce navedenih dejanj.

Prav tako sta obravnavala vprašanja ter izmenjala mnenja in izkušnje glede problematike korupcije, ki v Republiki Sloveniji predstavlja velik problem, na kar opozarjajo tudi svetovne organizacije s svojimi merilniki.

 

 

Nazaj