Aktualno

Generalni državni tožilec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov

V sodobni digitalizirani družbi je pravica do zasebnosti temeljna človekova pravica, ki jo vsakemu posamezniku zagotavljajo Ustava RS in mednarodni akti. Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi ter notranjimi akti.

Dne 25. 5. 2018 se je neposredno začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov, ki dodatno nadgrajuje varstvo osebnih podatkov. Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS smo intenzivno pristopili k izpolnjevanju vsebinskih in formalnih obveznostih, ki se nanašajo na implementacijo Splošne uredbe o varstvu podatkov v praksi. Generalni državni tožilec RS je na Vrhovnem državnem tožilstvu RS imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki bo imela ključno vlogo pri spodbujanju kulture varstva osebnih podatkov in bo pomagala izvajati bistvene elemente Splošne uredbe o varstvu podatkov, kot so: načela obdelave, pravice posameznikov, vgrajeno in privzeto varstvo varovanja osebnih podatkov, evidence dejavnosti obdelave, varnosti obdelave ter obveščanje o kršitvah varstva osebnih podatkov. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Nazaj