Aktualno

Generalni državni tožilec na posvetu Nasilje nad otroki

Objavljamo govor generalnega državnega tožilca.

"Drage kolegice in kolegi državni tožilci, dragi ostali udeleženci posveta, spoštovani ugledni gostje

V imenu državnotožilske organizacije in v svojem imenu toplo pozdravljam vse udeležence tradicionalnega strokovnega posveta, ki že ducat let vsako pomlad zbere za isto mizo kriminaliste, državne tožilce, sodnike, pooblaščence otrok in druge, ki se ukvarjajo z odklonskim obnašanjem otrok in mladostnikov.

Kot razberem iz naslova in programa se boste letos pogovarjali o zelo širokem spektru vprašanj. Tema Otrok v vlogi žrtve in storilca daje tako široko izhodišče kot si ga je le mogoče zamisliti in širšega pravzaprav ni.

Posebno obravnavanje mladostnikov v kaznovalnem pravu se je začelo z drugačnim obravnavanjem mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, ko so izkušnje, do katerih so prišli razgledani praktiki, pokazale, da mladoletni storilec ni pomanjšani odrasli storilec, temveč samostojna in samosvoja osebnost, ki se v mnogočem razlikuje od odraslih in ga je zaradi tega treba obravnavati posebej in drugače.

Šele kasneje se je v našo stroko počasi prebilo tudi spoznanje, da je treba na prilagojen način obravnavati tudi mladostnika-žrtev. Pa ne, da bi tega ne vedeli in slutili že dolgo, vendar je spoznanje v začetku ostajalo omejeno le na najbolj izstopajoče primere. Potem so prišli na vrsto še drugi mladostniki - udeleženci v kazenskem postopku, najbolj tipičen predstavniki so seveda priče.

Pravniki smo seveda razmišljali predvsem o tem, kako bi lahko s predpisi bolje uredili status mladostnikov, ki so vpleteni v postopke. To spada v našo stroko in dileme, pa tudi nesporazume, ki se pojavljajo v zvezi s tem, moramo rešiti mi. Odločiti se moramo, kdaj bomo dali prednost temeljnim pravilom postopka (morda, če je mogoče, prilagojenim za delo z mladostniki), kdaj pa bomo našli čisto posebno rešitev, ki bo šla mimo standardne, ki pa bo bolje spoštovala pomembne potrebe mladostnika. Toda vselej si moramo prizadevati za to, da bi našli rešitve, ki so v ravnovesju. Preveč ekskluzivni nagibi v eno ali drugo skrajnost ponavadi niso prava pot.

Toda s tem zgodbe o prilagojenem obravnavanju otrok in mladostnikov v kazenskih zadevah še ni konec. Mislim, da je nadaljnje spoznanje, do katerega smo prišli v razvoju obravnavanja mladostnikov, tisto, ki nam pravi, da je takšnim udeležencem, če jo potrebujejo, v postopku treba zagotoviti kvalitetno pomoč strokovnjakov z različnih področij, psihologov, pedagogov, socialnih delavcev, psihiatrov in morda še koga. Ali pa preprosto osebe, ki bo ranjeni duši stala ob strani, ko ji bo hudo.

Seveda, bo kdo vzkliknil, pa saj se to razume samo po sebi! Očitno ne, nič se ne zgodi samo po sebi, za vsak korak naprej, je treba vložiti veliko truda, znanja, inventivnosti. Tisti, ki smo že dolgo v tej zgodbi vemo, kako zelo drugačni so bili postopki z mladostniki na primer v času, ko sem se jaz začenjal ukvarjati z mladoletniki, od tistih, ki se odvijajo danes. Ne vsi, toda tisti, v katerih nastopajo posebne potrebe, zagotovo. Nekdaj marsičesa nismo vedeli, možnosti, ki jih imate danes, nismo imeli,

Zato letošnji posvet, ki se bo ukvarjal s celovito obravnavo položaja mladostnikov v kazenskih postopkih v katerihkoli funkcijah in pomoč, ki jim jo je treba zagotoviti, ne more zgrešiti.

Želim vam prijetno bivanje in druženje ter uspešno delo."

 

Nazaj