Aktualno

Generalni državni tožilec obiskal Eurojust - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje

S predsednico je govoril o aktualnih vprašanjih, s katerimi se Eurojust trenutno ukvarja, med njimi zlasti izstopajo aktivnosti, ki na ravni EU potekajo v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilca in zaščito finančnih interesov Unije. Generalni državni tožilec se je udeležil tudi sestanka kolegija Eurojusta, ki je najvišje telo te organizacije in ga sestavljajo nacionalni predstavniki vseh 27 držav članic EU. Prisotnim je izrazil podporo Vrhovnega državnega tožilstva RS pri prizadevanjih Eurojusta v boju proti najnevarnejšim oblikam kriminala, ter izrazil pričakovanje, da bodo ta skupna prizadevanja v prihodnje še bolj učinkovita.
V okviru dvodnevnega obiska je generalni državni tožilec obiskal tudi slovensko predstavništvo v Eurojustu, ki ga vodi slovenska nacionalna predstavnica, višja državna tožilka Malči Gabrijelčič, ter se seznanil z njegovo organiziranostjo in delom.

Nazaj