Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Generalni državni tožilec podelil priznanja za izjemne dosežke na področju pravosodja

Generalni državni tožilec Drago Šketa je ob dnevu pravosodja podelil priznanja za izjemne dosežke na področju pravosodja.

Letošnja priznanja so prejeli: vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS v pokoju Mirko Vrtačnik, Mag. Jože Kozina, višji državni tožilec na Specializiranem državnem tožilstvu RS ter Mojca Lozinšek, zapisnikarca v pravosodnem organu na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 

 

Nagrajenci: 

Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja je prejel Mirko Vrtačnik, vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS v pokoju.

Mirko Vrtačnik, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani  leta 1978. Po opravljenem pravosodnem izpitu je začel opravljati državnotožilsko službo leta 1980, na takratnem Temeljnem javnem tožilstvu v Ljubljani, kot namestnik javnega tožilca. Od takrat je ves čas delal kot državni tožilec. Med letoma  1981  in 1982 je opravljal funkcijo vodje enote Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani na Vrhniki. V novembru 1993 je bil imenovan za namestnika javnega tožilca RS, po uveljavitvi Zakona o državnem tožilstvu  je bil 1. februarja 1996 imenovan za vrhovnega državnega tožilca na Državnem tožilstvu RS: ter 16. maja 2003 za namestnika generalnega državnega tožilca RS. Na to funkcijo je bil  ponovno imenovan leta 2011. Po izteku mandata funkcije namestnika generalnega državnega tožilca RS  je do upokojitve avgusta letos nadaljeval delo kot vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.

V svoji karieri je opravljal tudi naloge vodje kazenskega oddelka, oddelka za državnotožilski nadzor in oddelka za mednarodno sodelovanje na Vrhovnem državnem tožilstvu v RS. Bil je kontaktna oseba v koordinacijskem telesu SECI, nacionalni koordinator za boj proti terorizmu v Eurojustu, predstavnik v Posvetovalnem svetu evropskih tožilcev (CCPE) ter član Disciplinskega sodišča druge stopnje.

Svojo poklicno pot je  posvetil državnemu tožilstvu, kjer je s svojo predanostjo, strokovnostjo in skrbjo za strokovni razvoj mlajših kolegov pustil izjemen pečat.

 

Medaljo za izjemne delovne uspehe je prejel Mag. Jože Kozina, višji državni tožilec na Specializiranem državnem tožilstvu RS.

Jože Kozina opravlja državnotožilsko službo od leta 2002. Diplomiral je leta 1993 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2015 tudi magistriral. Kljub zahtevnemu delu v času opravljanja tožilske funkcije na SDT je opravil še specialistični študij računovodske forenzike in pridobil naziv preizkušeni forenzični računovodja.

Je avtor številnih strokovnih člankov, predavatelj na izobraževanjih, ki so namenjena tako tožilcem kot tudi sodnikom, revizorjem in računovodjem ter širši strokovni javnosti, predvsem s področja gospodarskega kazenskega prava, nezakonitih menedžerskih prevzemov in bančne kriminalitete.

Jože Kozina svoje delo opravlja odgovorno in z veliko truda, kar je pri zadnji oceni državnotožilske službe vodilo k napredovanju v višji državnotožilski naslov. Svoje izjemno strokovno znanje in izkušnje je vedno pripravljen deliti s tožilskimi kolegi, med katerimi uživa velik ugled. Več let je vodil in usmerjal delo specializirane preiskovalne skupine, ki je preiskovala sume kaznivih dejanj v bančništvu in v katerih so bili predstavniki Policije, Finančnega urada, Komisije za preprečevanje korupcije, Urada za preprečevanje pranja denarja in Banke Slovenije.

Funkcijo pregona izvaja v najzahtevnejših primerih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki so zahtevna tako po vsebini kot tudi po obsegu, kjer sodna praksa še ni docela izoblikovana in kjer se storitev kaznivih dejanj lahko dokazuje le z zelo dobrim dodatnim znanjem s  področja ekonomije, bančništva in korporacijskega prava; gre za znanja, ki so tuja večini  kazenskih pravnikov. Pri pregonu tovrstnih kaznivih dejanj je Jože Kozina oral ledino. Gospodarska, bančna in korupcijska kazniva dejanja namreč ogrožajo poleg samega ekonomskega sistema družbe, kakor tudi delovanje pravne in socialne države. Posledice teh kaznivih dejanj pogosto niso prepoznane takoj, prav zato je preiskovanje in dokazovanje teh kaznivih dejanj na sodišču izjemno težko in tvegano. Kozina  je pred sodišče z vloženimi zahtevami za preiskavo in obtožbami pripeljal tudi tiste, ki so bili še do včeraj nedotakljivi, ali pa so sami tako mislili zaradi kapitala, ki jih je ščitil, in močnih ter vplivnih posameznikov, ki so jim stali ob strani.

Ugled tožilske funkcije Jože Kozina krepi ne le z delom, temveč tudi s korektnim in profesionalnim odnosom do strank in do drugih udeležencev v postopku, napade v sodni dvorani, ki znajo biti v teh odmevnih zadevah tudi osebni in strokovno nekorektni, pa prenaša dostojno in nanje odgovarja mirno in argumentirano. S svojim delom in pokončno držo  je Jože Kozina lahko vzor mnogim tožilcem, tako tistim s skoraj že prehojeno tožilsko potjo, predvsem pa tistim, ki nanjo šele stopajo.

 

Medalja za dolgoletno zelo uspešno delo in nadpovprečne delovne uspehe, prizadevanja in zasluge za krepitev učinkovitosti delovanja pravosodja je prejela Mojca Lozinšek  zapisnikarici v pravosodnem organu V-I na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Zunanjem oddelku v Domžalah.

Mojca Lozinšek je že 35 let zaposlena v pravosodju. Še pred tem je med letoma 1979 in 1982 službovala v podjetju Sava, TOZD-Tovarna avtopnevmatik v Kranju. Dne 1. 6. 1982 je svojo delovno kariero nadaljevala na mestu strojepiske na takratnem Temeljnem sodišču v Ljubljani, v enoti Domžale. Na tem delovnem mestu je še danes.

Na službenem mestu se je izkazala kot izrazito delovna oseba. Delovno kariero v pravosodju je pričela na mehaničnem tiskalnem stroju in se sproti prilagajala tehničnemu razvoju na področju strojepisja in vodenja vpisnikov. Svoje znanje je izpopolnjevala na številnih izobraževanjih in usposabljanjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj