Aktualno

Generalni državni tožilec predal letno poročilo za leto 2017

Generalni državni tožilec Drago Šketa je v petek, 13. 4. 2018 ministru za pravosodje mag. Goranu Klemenčiču, Državnemu zboru RS in Državnotožilskemu svetu predal Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017. 

Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017  je v celoti objavljeno na spletnih straneh Vrhovnega državnega tožilstva RS. 

Nazaj