Aktualno

Generalni državni tožilec se je udeležil Dnevov slovenskih pravnikov

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je v Portorožu udeležil tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov (DSP), na katerih so predstavniki enajstih institucij podpisali Sporazum o organizaciji DSP.

 Podpisniki sporazuma - poleg generalnega državnega tožilca RS Draga Škete, so sporazum podpisali še predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič, direktorica Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije Alenka Košorok Humar, predsednica Notarske zbornice Slovenije Sonja Kralj, dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Strban, dekanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru prof.dr. Vesna Rijavec,  prof. dr. Marko Novak s Evropske pravne fakultete v Novi Gorici, predsednik Slovenskega sodniškega društva dr. Andrej Ekart, predsednica društva državnih tožilcev slovenije Mirjam Kline, predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije prof. dr. Darja Senčur Peček ter predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije prof. dr. Lojze Ude - so se s sporazumom med drugim zavezali, da bodo institucije, podpisnice sporazuma, tudi v prihodnje vsako leto sodelovale pri organizaciji dogodka DSP, na katerih se bodo obravnavale zlasti vsebine s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, upravnega, mednarodnega  in ustavnega prava, teme s področja teorije in sociologije prava, pravne zgodovine, s področja pravno ekonomske znanosti, delovnega in socialnega, ter evropskega prava.

Nazaj