Aktualno

Generalni državni tožilec podpisal memorandum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije in Republiškim javnim tožilstvom Srbije

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je od 19. do 21. novembra mudil na uradnem obisku v Beogradu, kjer se je med drugim sestal z ministrico za pravosodje Republike Srbije Nelo Kuburović, Slovenski generalni državni tožilec in Republiška javna tožilka Srbije Zagorka Dolovac sta med obiskom podpisala memorandum o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije in Republiškim javnim tožilstvom Srbije. 

Srbska pravosodna ministrica Nela Kuburović  se je slovenski delegaciji zahvalila za podporo Srbiji v njenem procesu vključevanja v Evropsko unijo in pri podpisu sporazuma Srbije z Eurojustom, pri  katerem ima srbsko tožilstvo zaenkrat določeno samo kontaktno točko, ki pa na sedežu Eurojusta ni prisotna. Srbska pravosodna ministrica in Generalni državni tožilec RS sta  sodelovanje med državama na področju pravosodja ocenila kot dobro. Poudarila sta pomen memoranduma, s katerim se bo še okrepilo sodelovanje na prednostnih področjih kot so boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji, terorizmu, trgovini s prepovedanimi drogami, orožjem in ljudmi ter sodelovanje obeh držav na področju preprečevanja pranja denarja. Generalni državni tožilec Drago Šketa je pri tem izpostavil, da je Slovenija takšno vrsto sporazuma izven okvira Evropske unije zaenkrat podpisala le še z Rusijo, kar kaže na kakovost odnosov in tesno sodelovanje med tožilstvoma Srbije in Slovenije.  

Generalni državni tožilec se je v Beogradu sestala tudi s srbsko javno tožilko Zagorko Dolovac, s katero sta soglašala o napredovanju v skupnih prizadevanjih v borbi proti organiziranemu kriminalu ter pri izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj med tožilstvoma Slovenije in Srbije.  

 

Med srečanjem slovenske delegacije z direktorjem policije Vladimirjem Rebićem  so poudarili pomen dobrega medsebojnega sodelovanja za učinkovito delo na prioritetnih področjih kot sta organiziran in visokotehnološki kriminal. Slovenska delegacija je obiskala tudi srbsko Tožilstvo za organiziran kriminal, kjer se je seznanila z načinom dela tamkajšnjih tožilcev, s poudarkom na ilegalnih migracijah in trgovini z ljudmi, ter si ogledala sodobno opremljene prostore, v katerih potekajo obravnave in zaslišanja.

 

 

Nazaj