Aktualno

17. izobraževalni tožilski dnevi

V četrtek, 2. decembra 2010, so se državni tožilci ob sodelovanju zunanjih strokovnjakov posvečali korupcijskim kaznivim dejanjem, varstvu kulturne dediščine in sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije ter z Računskim sodiščem.

V petek, 3. decembra 2010, so obravnavali aktualna vprašanja državnotožilske prakse, med njimi poenotenje predlogov za izrek kazenskih sankcij, pridobivanje podatkov od operaterjev elektronskih komunikacij, problematiko neplačevanja socialnih prispevkov iz socialnega zavarovanja, problematiko kriterijev za sprejemanje ocene tožilskega dela, seznanili pa so se tudi z informacijo o e-pravosodju.

Nazaj