Aktualno

Informacijska pooblaščenka pritrdila VDT glede zavrnitve zahteve za potrditev prejema anonimne ovadbe zoper konkretno osebo

Informacijska pooblaščenka (IP) je 29.10. 2020 zavrnila pritožbo novinarke zoper odgovor Vrhovnega državnega tožilstva RS (VDT RS), v katerem je le to zavrnilo potrditev prejema anonimne ovadbe zoper določeno javno osebo. Kot je razvidno iz obrazložitve IP, le ta v konkretnem primeru soglaša z VDT, da pravna podlaga za razkritje osebnih podatkov v zvezi z določenimi posamezniki, tudi ko gre za funkcionarje oziroma izpostavljene javne osebnosti, v konkretnem primeru ne obstaja.  

Prosilka je dne 18. 9. 2020 na podlagi 8. in 9. odstavka 45. člena Zakona o medijih (ZMed) vložila pritožbo zoper zavrnilni odgovor VDT RS z dne 14. 9. 2020, v katerem je novinarka med drugim poudarila, da se novinarsko vprašanje nanaša na politične funkcionarje, ki so po njenem prepričanju absolutne javne osebe, in na sume zlorab njihovih političnih položajev.

IP v svoji odločbi številka 090-229/2020 z dne 29. 10. 2020 v obrazložitvi soglaša z VDT, da pravna podlaga za razkritje osebnih podatkov v zvezi z določenimi posamezniki v konkretnem primeru ne obstaja, saj ni podanih nikakršnih dejstev in okoliščin za utemeljeno sklicevanje na izjeme, ki bi dovoljevale razkritje osebnih podatkov posameznikov. V konkretnem primeru IP ocenjuje, da ni podan javni interes za razkritje zahtevanih informacij, na kar se v pritožbi sklicuje prosilka, ki poudarja, da gre za politične funkcionarje, ki so absolutno javne osebe, in naj bi zato javnost imela pravico izvedeti, ali so te osebe prekoračile svoja pooblastila.

Kot je poudarjeno v obrazložitvi, sama vložitev kazenske ovadbe še ne pove ničesar o tem, ali je bilo očitano kaznivo dejanje dejansko tudi storjeno, saj gre za kazenski postopek, ki terja izvedbo številnih procesnih dejanj, da se dejansko stanje razišče in zberejo dokazi. Zaradi vsega navedenega je IP odločila, da v tej fazi varstvo osebnih podatkov prevlada nad morebitnimi drugimi interesi in pravicami.

Nazaj