Aktualno

Izjava Generalnega državnega tožilca RS o ravnanju državnega tožilstva v času epidemije

Glede na dano situacijo, ki jo narekujejo aktualne razmere, povezane s širitvijo okužbe s korona virusom  (COVID - 19),  bomo na državnem tožilstvu vso potrebno  pozornost namenili  učinkoviti obravnavi, odkrivanju, preiskovanju in pregonu predkazenskih in kazenskih zadev, ki kažejo na kakršne koli pojave izkoriščanja, zlorab ter nespoštovanja oziroma neupoštevanja izrednih razmer.  Četudi omenjena kazniva dejanja v politiki pregona niso opredeljena kot prednostna in tista, ki jim je v vsakdanjih situacijah potrebno nameniti največ pozornosti, pa za takšno ravnanje državnega tožilstva govore obče človeški in humanitarni razlogi, je poudaril Generalni državni tožilec Drago Šketa.

Nazaj