Aktualno

Izjava generalnega državnega tožilca RS v zvezi z zapleti ob imenovanju evropskih delegiranih tožilcev

»Na Vrhovnem državnem tožilstvu smo iz medijev razbrali namero Vlade RS, da se  naj ne bi seznanila s predlogom Državnotožilskega sveta glede imenovanj dveh evropskih delegiranih tožilcev, že izvedeni postopek pa razveljavila.

Takšna odločitev Vlade RS bi bila arbitrarna, pomenila bi poseg v neodvisnost in samostojnost državnega tožilstva, ki se zagotavlja tudi preko postopkov imenovanja, ki morajo biti urejeni z zakonom in se izvajati pregledno in na podlagi objektivnih kriterijev v nepristranskih postopkih brez vsakršne diskriminacije.

 Evropsko javno tožilstvo je institucija, ki mora biti popolnoma neodvisna od vsakokratne vlade in je namenjena izvajanju pregona kaznivih dejanj, povezanih z goljufijami pri porabi evropskih sredstev.

 V primeru sprejetja sklepa, da se postopek izbire razveljavi, gre po naši oceni za nezakonito odločitev, v nasprotju z Ustavo RS, saj spreminja razpisne pogoje za nazaj. Ne gre spregledati, da oba izbrana kandidata izpolnjujeta vse pogoje, določene v razpisu in zakonu, postopek pa je bil izpeljan pravilno in zakonito. Oba predlagana kandidata za evropska delegirana tožilca izpolnjujeta vse pogoje določene v razpisu in zakonu, postopek pa je bil izpeljan zakonito in pravilno. Slednje izhaja tudi iz predloga Državnotožilskega sveta, iz predloga ministrstva za pravosodje, mnenja službe vlade za zakonodajo, mnenja urada evropske glavne tožilke in tudi mojega mnenja.«

Na izjavo generalnega državnega tožilca RS, ki izraža skrb nad nastalimi razmerami, se je odzvala tudi evropska glavna tožilka Laura Codruța Kövesi, ki je izrazila prepričanje, da se bo slovenska vlada izognila poseganju v neodvisnost tožilcev.

Nazaj