Aktualno

Izjava Vrhovnega državnega tožilstva RS v zvezi z navedbami o morebitnih spremembah zakonodaje na področju delovanja SO

Popolna organizacijska in siceršnja ločenost Specializiranega oddelka zlasti v razmerju do Policije ter Ministrstva za notranje zadeve RS zagotavlja razmere za neodvisno, nepristransko in učinkovito preiskovanje kaznivih dejanj in pregon storilcev. Preiskovalci Specializiranega oddelka, ki niso prišli zgolj iz vrst Policije, opravljajo naloge odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pod neposrednim vodstvom, usmerjanjem in nadzorom dveh specializiranih državnih tožilk. Tako je preprečeno, da bi policisti preiskovali sami sebe in, da bi prišlo do nekaznovanosti ob zlorabi policijskih pooblastil. Specializirani oddelek preiskuje tudi kazniva dejanja storjena zunaj službe, na primer prometne nesreče ali nasilništvo, saj je tudi pri odkrivanju in preiskovanju teh kaznivih dejanj nujno zagotoviti neodvisno, nepristransko in učinkovito preiskavo.

Kljub sorazmerno kratkemu času obstoja in delovanja pa se je v obdobju dobrih dveh let že pokazalo, da so državni tožilki in preiskovalci Specializiranega oddelka lahko učinkoviti, kar so v več odmevnih primerih tudi dokazali. Trditve, da med policisti niso priljubljeni, da še obstajajo določene težave pri pravočasnem dostopu do podatkov in evidenc Policije, kažejo na nepristransko in učinkovito delo Specializiranega oddelka. Narava njihovega dela je takšna, da so lahko hitro trn v peti tistim, ki bi želeli ovirati učinkovito preiskavo iz razlogov profesionalne pripadnosti ali drugih nesprejemljivih razlogov.

Ni dvoma, da je delovanje Specializiranega oddelka mogoče izboljšati in zagotoviti še večjo učinkovitost. Državni tožilki in preiskovalci z delom in s stalnim izobraževanjem pridobivajo vedno nove izkušnje in znanja. Hkrati postajajo tudi navzven vedno bolj prepoznavni kot neodvisen in nepristranski organ, ki je sposoben in hoče učinkovito opravljati zahtevne naloge preiskovanja in pregona storilcev kaznivih dejanj s policijskimi pooblastili. Sama organizacijska umestitev na Vrhovnem državnem tožilstvu RS je povsem primerljiva s podobnimi ureditvami v drugih demokratičnih pravnih državah Evropske Unije in Evrope, kjer sicer ni neke enotne in edino pravilne rešitve. Bistvena je popolna ločitev od Policije in Ministrstva za notranje zadeve RS ter tesno sodelovanje preiskovalcev z državnim tožilcem, kar zagotavlja nepristranskost in tudi videz nepristranskosti.

Ministrstvo za pravosodje RS doslej ni seznanilo Vrhovnega državnega tožilstva RS o nameri, da bi se »preoblikoval« Specializirani oddelek.

 

Nazaj