Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Izjava za javnost 10.2.2011

V zvezi z navedbami v časopisu Dnevnik dne 9.2.2011 sta pod naslovom članka Tožilski fiasko v pregonu proti Igorju Bavčarju in Bošku Šrotu avtorja navedla med drugim tudi sledeče:

» Senat okrožnega sodišča v Ljubljani je namreč ocenil, da je v obtožnici, ki jo je okrožni državni tožilec Jože Kozina vložil julija 2010 več napak in pomanjkljivosti, ki so onemogočale preizkus njene utemeljenosti. Tako je sodišče po dostopnih podatkih ocenilo, da so bila posamezna kazniva dejanja premalo obrazložena ter, da je prihajalo do nasproti med očitanimi kaznivimi dejanji in njihovo utemeljitvijo.«

Nič od navedenega ni res.

Iz sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 27.1.2011, ki ga je Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala prejela dne 4.2.2011, je sodišče navedlo, da je »kljub drugačnemu naziranju obrambe« podan utemeljen sum za vsa v obtožnici navedena kazniva dejanja. To je sodišče za vsako kaznivo dejanje tudi obrazložilo in ocenilo dokaze, ki jih je tožilstvo ponudilo v neposredni obtožnici. Kljub temu pa je sodišče ocenilo, da je potrebno glede na okoliščino, da tožilstvo predmetne obtožbe »ne utemeljuje zgolj in samo z (sicer obsežno) listinsko dokumentacijo, ampak med drugim predlaga tudi zaslišanje šestindvajsetih prič« ki tekom kazenskega postopka še niso bile zaslišane, pač pa le podale izjavo policiji na podali 148 čl. ZKP, potrebno opraviti preiskavo in poleg zaslišanja prič po potrebi angažirati tudi »določenega izvedenca«.

Tako je povsem jasno, da iz sklepa sodišča izhaja, da tudi ono ocenjuje, da je podan utemeljen sum, da so obdolženci storili očitana jim kazniva dejanja.

Državno tožilstvo je, seveda, spoštovalo odločitev sodišča, zoper katero ni dovoljena pritožba, in po njegovem navodilu vložilo zahtevo za preiskavo pri preiskovalnem sodniku.

Na državnem tožilstvu pa še vedno ocenjujemo, da je bila vložitev neposredne obtožnice utemeljena.


Vrhovno državno tožilstvo RS

 

Nazaj