Aktualno

Izjava za javnost

Glede na naravo dogodka in vpletene osebe, sta za njegovo obravnavo v različnih fazah pristojni dve državnotožilski organizaciji. To sta: Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, kot državno tožilstvo splošne pristojnosti, in Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki deluje pri Specializiranem državnem tožilstvu RS in je izključno krajevno in stvarno pristojno za obravnavo kaznivih dejanj, ki jih storijo pooblaščene osebe policije.

Od obeh navedenih državnih tožilstev je generalni državni tožilec že zahteval in tudi prejel pisno poročilo. Splošno navodilo o sodelovanju državnega tožilca pri nujnih preiskovalnih dejanjih, ki ga je generalni državni tožilec izdal že decembra leta 2012, namreč v svojem 2. členu določa, kdaj je udeležba državnega tožilca pri nujnih preiskovalnih dejanjih praviloma obvezna.

Na podlagi tako pridobljenih podatkov je generalni državni tožilec, zaradi pregleda strokovnosti tožilskih odločitev, odredil državnotožilski strokovni nadzor nad delom v tej zadevi. Obstaja namreč verjetnost, da zahteve omenjenega splošnega obveznega navodila niso bile ustrezno upoštevane.

Sicer pa ostaja odprto tudi vprašanje ustreznosti policijskega obveščanja pristojnega tožilca. Po doslej dostopnih podatkih naj bi namreč smrt osebe, ki je v streljanju izgubila življenje, povzročili streli policistov. Za obravnavo dejanj, ki jih storijo pooblaščene osebe policije, je po 199. členu ZDT-1 podana izključna stvarna in krajevna pristojnost prej imenovanega Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. O dejanjih iz njegove pristojnosti morata vodja pristojne policijske uprave oziroma enote Policije oziroma vodja krajevno pristojnega državnega tožilstva, na podlagi 2. odstavka 198. člena ZDT-1, nemudoma obvestiti vodjo tega oddelka. To v konkretnem primeru ni bilo storjeno, ne v času dogodka ne v času kasnejšega ogleda kraja dejanja, ki ga je opravila policija.


Urad generalnega državnega tožilca RS

 

Nazaj