Aktualno

Izjava za javnost Vrhovnega državnega tožilstva RS  v zvezi s krutim ravnanjem s psom v Kopru

V zvezi s primerom krutega in v vseh pogledih neprimernega ravnanja s psom  dne 3. 7. 2023 v Kopru, ki je imelo za posledico pogin živali, obveščamo javnost, da je na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS) v teku strokovni nadzor nad usmerjanjem policije dežurnega tožilca na Okrožnem  državnega tožilstva v Kopru, ki ga je odredil generalni državni tožilec.  Ko bo nadzor končan, bomo o rezultatih obvestili tudi zainteresirano javnost.

Poudarjamo, da zadeva ni zaključena, saj smo 7.7.2023 na VDT RS prejeli ovadbo za mučenje živali po 341. členu KZ-1, ki jo bomo odstopili na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru, ki je doslej prav tako prejelo pet ovadb. Pri tem se zavezujemo,  da bomo k reševanju zadeve pristopili z vso potrebno strokovno zavzetostjo in odgovornostjo, pri čemer bomo nadaljevali tudi z izobraževanjem in osveščanjem tožilk in tožilcev  v primerih neprimernega ravnanja z živalmi.

Nazaj