Aktualno

Končan nadzor Vrhovnega državnega tožilstva RS v zadevi poginulega psa v Kopru

Strokovni nadzor v posamezni zadevi, ki ga je odredil generalni državni tožilec nad delom dežurne državne tožilke, ki je 3. julija 2023 vodila predkazenski postopek v zadevi poginulega psa v Kopru je pokazal, da je bila pri usmerjanju policije narejena strokovna napaka, saj je bil podan sum storitve kaznivega dejanja in ne prekrška. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru se, na podlagi večjega števila kazenskih ovadb za kaznivo dejanje mučenje živali po 341. členu KZ-1, vodi predkazenski postopek, ki pa še ni končan.

V okviru strokovnega nadzora se pregleduje in ocenjuje zakonitost in pravočasnost dela, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter pravilnost strokovnih odločitev glede na uveljavljeno politiko pregona in izdana splošna navodila, pri čemer Državnotožilski svet pri izdelavi ocene državnotožilske službe za državne tožilce po presoji upošteva tudi ugotovitve strokovnih nadzorov v posamezni zadevi, v kateri so ugotovljene pomanjkljivosti oziroma strokovne napake.

Nazaj