Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

VDT

Letna statistika kaže na uspešno delo državnih tožilstev v letu 2022

Leta 2022 so državna tožilstva zoper polnoletne osebe, proti mladoletnikom in zoper pravne osebe prejela skupno 24.815 kazenskih ovadb, kar je 157 več kot leta 2021; v istem času so rešila 24.475 kazenskih ovadb, kar pomeni 98,6 odstotno stopnjo obvladovanja pripada.

 Tožilstvo je leta 2022 vložilo obtožni akt zoper 7.511 fizičnih in 79 pravnih oseb, zavrženih je bilo 15.785 ovadb. Stanje na zadnji dan lanskega leta kaže, da se je število nerešenih ovadb zoper fizične in pravne osebe - glede na podatke iz preteklega leta -  povečalo za 4,1 odstotka (letos 12024, lani 11.543).

V postopek poravnavanja oziroma v odloženi pregon je bilo v letu 2022 odstopljeno  3133 ovadb.

Struktura kaznivih dejanj zoper gospodarstvo  se tudi v letu 2022 ni bistveno spremenila. Državna tožilstva so prejela 159 kazenskih ovadb za korupcijska kazniva dejanja, 30 kazenskih ovadb zaradi jemanja podkupnine ter 69 ovadb zaradi dajanja podkupnine.

Na zadnji dan leta 2021 je bilo odrejenih 397 začasnih zavarovanj, skupna višina premoženjske koristi pa znaša več kot 230 milijonov evrov.

 

 

Nazaj