Aktualno

Memorandum o soglasju in sodelovanju med tožilstvom Republike Bolgarije in državnim tožilstvom Republike Slovenije  

 

 

Generalni tožilec Republike Bolgarije Sotir Tsatsarov in Generalni državni tožilec Republike Slovenije Drago Šketa, sta danes na Bledu podpisala Memorandum o soglasju in sodelovanju med tožilstvom Republike Bolgarije in državnim tožilstvom Republike Slovenije.

Kot je poudaril generalni državni tožilec RS Drago Šketa, gre za pomemben dokument, ki tožilstvi obeh držav zavezuje, da si bosta prizadevali za dobre medsebojne odnose in za čim boljše sodelovanje na področju tožilskega dela. Podpis tega dokumenta ima še dodatno težo, saj je Bolgarija od 1. januarja letos predsedujoča v Svetu Evropske unije.

Sporazum med drugim prinaša določila, ki tožilstvi obeh držav zavezujejo k sodelovanju pri pripravi in izpolnitvi zahtev za pravno pomoč, k medsebojnem sodelovanju na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, k izmenjavi informacij o zakonodaji in pravnih sistemih ter o zakonskih predlogih in izvršnih ukrepih na področju boja proti kriminalu.

Podpisnika se bosta v prihodnje dogovarjala tudi o organizaciji skupnega znanstvenega raziskovanja, ter o organizaciji seminarjev in konferenc o pomembnih vprašanjih s področja dela obeh tožilstev.

Visoki predstavniki bolgarskega tožilstva so se v času svojega obiska, od 12. do 15. marca, srečali tudi z ministrom za pravosodje mag.Goranom Klemenčičem, s predsednikom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijanom Florjančičem ter obiskali Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani. 

Glavna tema delovnega srečanja, 13. marca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, je bila izmenjava mnenj na področju korupcije in organiziranega kriminala. Delegacija bolgarskega tožilstva se je seznanila tudi z organizacijo in delovanjem Specializiranega državnega tožilstva RS in z delovanjem Državnotožilskega sveta.

 

 

 

 

 

 

Nazaj