Aktualno

Mesečno ažuriran prikaz statističnih podatkov na spletni strani državnih tožilstev

Pomembna naloga državnega tožilstva je preglednost delovanja tožilske organizacije. Ugotavljamo, da so kljub obsežnim analizam statističnih prikazov našega dela v letnih poročilih, ti podatki pri uporabnikih v nekaterih primerih napačno interpretirani, zaradi česar se v javnosti ustvarjajo pomisleki  o strokovnosti in kakovosti dela državnih tožilcev.

Strokovno informacijski center na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (VDT RS) je v ta namen pripravil razširjen prikaz statističnih podatkov, na podlagi katerih bo mogoče bolje pojasniti razlog zavrženj kazenskih ovadb ter enostavnejšo interpretacijo numeričnih podatkov, ki bodo laičnim uporabnikom lažje razumljivi. Podatki so na uradni spleti strani VDT RS na voljo od 1.9. 2020 na spletnem mestu: https://www.dt-rs.si/statistika.

Statistične podatke, ki bodo prikazovali število zavrženih ovadb glede na stvarno pristojnost, število zavrženih ovadb glede na pristojnost z razlogi zavrženja ovadbe, število zavrženj zoper premoženje, zoper človekove pravice in svoboščine in kazniva dejanja iz politike pregona, bomo na spletni strani državnega tožilstva mesečno ažurirali. Delo državnih tožilcev bo na ta način bolj pregledno, saj želimo povečati zaupanje laične in strokovne javnosti v njihovo delo.

Nazaj