Aktualno

Ministrica za pravosodje na obisku na Vrhovnem državnem tožilstvu RS

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič  je obiskala Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS), kjer se je sestala z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo. Ob prisotnosti državnega sekretarja Matica Zupana ter generalne direktorice na VDT RS Petre Šubernik, so si sogovorniki izmenjali mnenja glede predlogov izboljšav trenutno veljavnih ukrepov, sprejetih z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi.

Pravosodna ministrica je izrazila pohvalo državnemu tožilstvu, ki je način poslovanja v zglednem času prilagodilo trenutnim razmeram, ter zahvalo vsem zaposlenim na vseh tožilstvih, ki svoje delo opravljajo dobro tudi v teh izjemnih časih. Generalnemu državnemu tožilcu se je še posebej zahvalila, da je odgovorno izpeljal digitalizacijo delovnih procesov in da lahko delo na državnih tožilstvih tudi v času epidemije nemoteno poteka naprej. Ministrica je poudarila, da si bo še naprej prizadevala zagotoviti možnosti za nadgradnjo digitalizacije, kakor tudi za ostale materialne, organizacijske in nenazadnje tudi normativne pogoje za delo državnega tožilstva.  

 Generalni državni tožilec je uvodoma poudaril, da si na Vrhovnem državnem tožilstvu RS tudi v teh izredno težkih časih prizadevajo, da bi v okviru svojih pristojnosti in ob strogih ukrepih za zaščito zdravja vseh zaposlenih, zagotovili karseda nemoten potek delovnih procesov. Ministrici se je zahvalil za posluh in aktivno pomoč ministrstva pri zagotavljanju nujne zaščitne opreme in predstavil poslovanje državnih tožilstev in pristojnosti državnih tožilcev v času epidemije. S tem v zvezi je ministrici opisal  reorganizacije poslovanja državnih tožilcev in državnotožilskega osebja od razglasitve epidemije in jo seznanil s tem, kako na državnih tožilstvih poteka  delo od doma, čakanje na delo in kolikšna je prisotnost državnih tožilcev na njihovih delovnih mestih.

 Sogovorniki so se v nadaljevanju dotaknili tudi vprašanj, vezanih na obseg pripada ovadb na državna tožilstva v času epidemije ter razprave o možnostih oziroma predlogih nadaljnjih zakonodajnih sprememb na področju kaznovalnega prava v času epidemije. Del pogovora je bil namenjen tudi delu sprejetega interventnega zakona, ki znižuje plače vsem državnim tožilcem.

 

 

Nazaj