Aktualno

Ministrica za pravosodje obiskala Vrhovno državno tožilstvo RS

Generalni državni tožilec Drago Šketa se je danes na Vrhovnem državnem tožilstvu RS sestal z ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan. Na prvem srečanju po nastopu funkcije sta spregovorila o aktualnih zadevah, ministrica pa se je v nadaljevanju, v prisotnosti generalnega državnega tožilca in predsednika Državnotožilskega sveta Igorja Lučovnika,  udeležila tudi delovnega sestanka z vodji državnih tožilstev, na katerem so obravnavali delo državnih tožilstev v prvih štirih mesecih letošnjega leta.

Skupni sestanki z vodji državnih tožilstev so sicer priložnost, da se pregleda stanje glede uresničevanja letnih programov dela in se sprejmejo potrebni ukrepi za morebitna odstopanja od načrtovanih rezultatov. Letni programi dela državnih tožilstev tako predstavljajo dober pripomoček za ugotavljanje težav na posameznih državnih tožilstvih in orodje za njihovo premagovanje.

V uvodu sestanka se je generalni državni tožilec ministrici zahvalil za hitro imenovanje trinajstih državnih tožilcev, ki jih je prejšnja vlada zaustavila. Ministrica pa je, kljub vsem težavam, s katerimi so se v preteklosti soočila državna tožilstva – od epidemije do velikega pomanjkanja kadrov –pozdravila  dejstvo, da si tako državno tožilstvo kot celota, kot tudi posamezna državna tožilstva prizadevajo za doseganje zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov, predvsem pa, da izkazujejo sposobnost prilagajanja novim razmeram in novim načinom dela. Izrazila je zadovoljstvo da se število nerešenih zadev na določenih državnih tožilstvih zmanjšuje; po njenem mnenju bi morala državna tožilstva v starejših zadevah, ki se nahajajo na sodiščih, z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, zahtevati hitrejše postopanje sodišča.

 

Nazaj