Aktualno

Ministrica za pravosodje si je ogledala nove prostore VDT RS

Uradne otvoritve novih prostorov Vrhovnega državnega tožilstva RS na Vilharjevi 23 v Ljubljani se je, ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov, udeležila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič. Državni tožilci in državno-tožilsko osebje smo na novi lokaciji dobili sodobne, funkcionalne in lepo urejene delovne prostore, ki bodo pripomogli k optimizaciji delovnih procesov. 

Generalni državni tožilec RS Drago Šketa se je ministrici zahvalil za posredovanje Ministrstva za pravosodje RS, ki je pripomoglo k urejanju večletne prostorske stiske Vrhovnega državnega tožilstva RS ter Specializiranega državnega tožilstva RS, posledično pa tudi prostorske stiske Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili in na novo vzpostavljenega Urada evropskih delegiranih tožilcev za potrebe Evropskega javnega tožilca v letu 2021.

Generalni državni tožilec RS je med drugim omenil, da se je Vrhovno državno tožilstvo RS v preteklosti že večkrat selilo, doslej je zamenjalo že štiri lokacije, pri čemer so državni tožilci in državno-tožilsko osebje na novi lokaciji dobili sodobne, funkcionalne in lepo urejene delovne prostore, ki bodo pripomogli tudi k optimizaciji delovnih procesov. Novi poslovni prostori se delijo na uporabno površino, spremljajoče in pomožne prostore  ter arhivski prostor, vse skupaj v izmeri 2.157,34 m2. Poslovni prostori zaenkrat omogočajo zasedenost 77 delovnih mest, trenutno pa je na VDT RS v službenem in delovnem razmerju 63 oseb.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je ob tej priložnosti dejala,  da je otvoritev novih prostorov rezultat dobrega sodelovanja med ministrstvom in Vrhovnim državnim tožilstvom RS.  "Konec leta 2019 smo začeli s postopkom iskanja novih prostorov, a je bilo sredi epidemije in ukrepov , ki so bili zaradi nje sprejeti , iskanje začasno prekinjeno. Junija 2020 smo ponovno pričeli z javnim zbiranjem ponudb in veseli nas, da smo našli primerno rešitev, Veseli smo, da smo s skupnimi močmi uspeli najti primerne prostore in želim si, da bi dobro služili," je povedala ministrica.

Na lokaciji na Trgu OF 13, kjer se je pred selitvijo nahajalo Vrhovno držano tožilstvo RS, je več prostora pridobilo Specializirano državno tožilstvo RS, ki se mu bo v kratkem pridružil tudi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili.  Prostore bodo dobili tudi evropski delegirani tožilci z osebjem, več prostora pa bo na voljo tudi Državnotožilskemu svetu.

Nazaj