Aktualno

MONEYVAL: Slovenija v celoti izvaja priporočila glede preprečevanja pranja denarja

Strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja - MONEYVAL, v zadnjem poročilu ugotavlja, da Slovenija v celoti izvaja priporočila o tehničnih ukrepih za preprečevanje zlorab pri uporabi bančnih transferjev za pranje denarja in financiranje terorizma.
Kot so sporočili iz Sveta Evrope, je MONEYVAL oceno Slovenije glede napredka v prizadevanjih preprečevanja pranja denarja iz »delno skladna« spremenil v »skladna«, saj je Slovenija okrepila izvajanje priporočil in bo odboru Sveta Evrope o nadaljnjem napredku poročala decembra leta 2019.
V predhodnem poročilu iz leta 2017 so za Slovenijo ugotovili, da se je število preiskav, povezanih s pranjem denarja, od zadnjega vrednotenja iz leta 2010 povečalo, vendar še vedno ni bilo sorazmerno s številom preiskav in obsodb za kazniva dejanja, kot so: davčne utaje, goljufije in druge oblike gospodarskega kriminala. Razen tega so ugotovili, da je Slovenija sicer sprejela določene ukrepe za povečanje preglednosti delovanja pravnih oseb, vendar ti ukrepi niso pripomogli k učinkovitejšemu preprečevanju ustanavljanja podjetij v nezakonite namene.

Nazaj